SOT NË SHKOLLËN PROFESIONALE, NESËR NË NJË KOMPANI – MËSUESIT SHQIPTARË NË NJË VIZITË STUDIMORE NË ZVICËR