Shkëmbime konstruktive dhe hapa drejt ‘mentalitetit të rritjes’!

Shkëmbime konstruktive dhe hapa drejt ‘mentalitetit të rritjes’!
Eksperienca tri ditore e Shkollës Dimërore ‘Aftësi për Punë’ u përmbyll me aktivitete gjithëpërfshirëse dhe ndjesi  pozitive.
‘Transformimi fillon nga vetja’ ishte një ndër mesazhet e përqafuara nga pjesëmarrësit në këtë edicion dedikuar  përmirësimit të  institucioneve ofruese të  Arsimit dhe  Formimit Profesional.