Qeveria e nxënësve

Qeveria e nxënësve është një strukturë organizative e pavarur e nxënësve në shkollë. Ajo përfaqëson mendimin e masës së nxënësve për çështjet e shkollës, mësimit dhe edukimit të tyre.

Senati i shkollës “Kristo Isak” për 2018-2019

Presidente :Artjola Muçogllava

Klasa: XII
Drejtimi: Hoteleri-turizëm

Kryesentore : Stelina Turhanaj

Klasa:XIII
Drejtimi:Ekonomi-biznes

Laura Arapi

Klasa:X
Drejtimi:Ekonomi-biznes

Elda Jako

Klasa: X
Drejtimi:  Shërbimi social dhe shëndetësor

Violeta Ymeri

Klasa: X
Drejtimi:Hoteleri-turizëm

Sofie Tumani

Klasa: XII
Drejtimi:Hoteleri-turizëm

Enkelejda Toska

Klasa: XII
Drejtimi:  Ekonomi-biznesi

Sonja Koka

Klasa: XI
Drejtimi:Hoteleri-turizëm

Enkelejda Dervishi

Klasa:  XI
Drejtimi: Hoteleri-turizëm

Era Mamurani

Klasa: XII
Drejtimi:  Hoteleri-turizëm

Mynevere Taipi

Klasa: X
Drejtimi:Hoteleri-turizëm

Sara Kumria

Klasa: XI
Drejtimi:Shërbim social dhe shëndetësor