MIRË SE VINI

Shkolla “Kristo Isak” është një shkollë e mesme publike profesionale, në qytetin e Beratit. Shkolla ofron pesë drejtime të ndryshme.

EKONOMI-BIZNES

HOTELERI - TURIZËM

TEKNOLOGJI-USHQIMORE

KUJDESI SOCIAL DHE SHËNDETËSOR